Klubmodul henter siden
Yachtskipper af 1. grad 2022/2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Yachtskipper af 1. grad

 

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

Uddannelsen indeholder

  • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads

  • Sømandskab og kommunikation

  • Meteorologi

  • Sundhedslære

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset)

Det er et krav, at man skal have bestået Y3 for at kunne gå op til eksamen.

 

Kurset vil foregå i vintersæsonen 22/23, 1 aften om ugen.

Kurset vil slutte med en eksamen, der giver dig titlen af Yachtskipper af 1. grad.

Prisen for kurset er 1.600,- for medlemmer af sejlklubben, og 2.000,- for ikke-medlemmer.

Hertil kommer kursus i førstehjælp (ca. 450,-), eksamensgebyr (ca. 875,-) samt bøger og materialer (ca.2.100 – 3.000,- alt efter hvilke materialer man ønsker at købe)

 
Vejledende litteraturliste - Der vil blive mulighed for samlet indkøb af undervisningsmaterialer den første mødeaften.

Bemærk, at flere af bøgerne er gengangere fra Y3.

Uddannelse

Titel

Forfatter

Forlag / udgiver

Bemærkninger

Y3 og Y1

Afmærkning af danske farvande

 

Søfartsstyrelsen

Kan downloades

gratis

Y3 og Y1

Bag om søkortet

 

Geodatastyrelsen

Kan downloades

gratis

Y3 og Y1

Bekendtgørelse om vagthold i skibe.

 

Retsinformation

Kan downloades

gratis

Y3 og Y1

Dansk Fyrliste

 

Søfartsstyrelsen

Kan downloades

gratis

Y3 og Y1

Kort 1. INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort

 

Geodatastyrelsen

Kan downloades

gratis

Y1

Notices to Mariners

 

British Admiralty

Kan downloades

gratis

Y3 og Y1

Papirsøkort

 

 

Relevante søkort

Y1

Sejladsplanlægning

Niels

Holland

Weilbach

 660,-

 Y1  Teknisk Navigation   Niels Holland Weilbach 660,-

Y3 og Y1

Sømandsskab og kommunikation for yachtskippere

Leif

Rosendahl

Weilbach

 413,-

 Y3 og Y1  Vejret på vandet   Mette Hundahl   Det Blå Forlag  400,-

Tilmeldte
2 /12
Tilmeldingsfrist
06.11.2022
Tidspunkt
03.11.2022 kl. 19.00 - 03.11.2022 kl. 22.00
Sted
Klubhuset