Klubmodul henter siden
Yachtskipper af 3. grad 2022-2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Yachtskipper af 3. grad

 Drømmer du om at forbedre din sejleruddannelse?

 Kurset vil kvalificere dig til at sejle både over 15 m og op til 24 m i skroglængde.

 Med et sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad må du føre et fritidsfartøj på eller over 15m (men under 24m) i fart i Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal samt fart på de Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

 Uddannelsen, som er forberedende til Yachtskipper af 1. grad, bør være en naturlig overbygning på duelighedsbeviset for alle, der sejler offshore, uanset bådstørrelse.

 Uddannelsen til Yachtskipper af 3. grad er udelukkende teoretisk, det er et krav at deltageren har et gyldigt duelighedsbevis for at gå op til prøven.

 

Kurset er opbygget af følgende 6 moduler:

  •  Vagthold
  •  Navigation
  •  Sømandskab og skibsteknik
  •  Meteorologi
  •  Søret og beskyttelse af havmiljøet
  •  Søsikkerhed og brandbekæmpelse

 

 Kurset vil foregå i vintersæsonen 22/22, 1 aften om ugen.

Kurset vil slutte med en eksamen, der giver dig titlen af Yachtskipper af 3. grad.

Prisen for kurset er 1.700,- for medlemmer af sejlklubben, og 2.200,- for ikke-medlemmer.

Hertil kommer kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse (ca. 450,-), eksamensgebyr (ca. 875,-) samt bøger og materialer (ca.2.100 – 3.000,- alt efter hvilke materialer man ønsker at købe)


Vejledende litteraturliste - Der vil blive mulighed for samlet indkøb af undervisningsmaterialer den første mødeaften.

 

Uddannelse

Titel

Forfatter

Forlag / udgiver

Bemærkninger

Købspris

Y3 og Y1

Afmærkning af danske farvande

 

Søfartsstyrelsen

Kan downloades

gratis

52,-

Y3 og Y1

Bekendtgørelse om vagthold i skibe.

 

Retsinformation

Kan downloades

gratis 

 

Y3

Den Danske Havnelods

 

Geodatastyrelsen

Kan downloades

gratis

 

Y3 og Y1

Kort 1. INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort

 

Geodatastyrelsen

Kan downloades

gratis 

65,-

Y3

Navigation Through Danish Waters

 

Søfartsstyrelsen

Kan downloades

gratis 

 

Y3 og Y1

Papirsøkort

 

 

Kort 100 + Relevante søkort

 

Y3

Søkortrettelser 

 

Geodatastyrelsen

Kan downloades

gratis

 

Y3 og Y1

Sømandsskab og kommunikation for yachtskippere

Leif

Rosendahl

Weilbach

 

400,-

Y3 og Y1

Søret for fritidssejlere

Kurt Skytte

Weilbach

 

134,-

Y3 og Y1

Søvejsregler 

Carsten

Jensen og

Steen

Nielsen

Weilbach

 

207,-

Y3

Terrestisk navigation

Niels Holland

Weilbach

 

640,-

Y3

Opgavebog i Navigation

Niels Holland

Weilbach

 

334,-

Y3

Tidevandstabeller for danske farvande

 

DMI

Kan downloades

gratis


Y3 og Y1

Vejret på vandet

 

Mette

Hundahl  

Det Blå Forlag

 

400,-

 Y3  Himmel og Hav (alternativ til ovenstående)  Svend Albrechtsen  Weilbach 209,-

* Der tages forbehold for prisændringer på materialer. 

 For yderligere information, kontakt underviser Heidi Ipsen på heidi@schouw-ipsen.dk

 
Tilmeldte
4 /12
Tilmeldingsfrist
06.11.2022
Tidspunkt
02.11.2022 kl. 19.00 - 02.11.2022 kl. 22.00
Sted
Klubhuset