Klubmodul henter siden
Duelighed for motorpasning for fritidssejler
Tilmeldingsfrist er overskredet

Kurset forbereder dig på at kunne gå op til  prøven i Duelighed for motorpasning for fritidssejler.

Selvom du skal sejle i en båd, der er mindre end 15 m  og har en maskine mindre end 100 kW, kan du få noget ud af dette kursus. Det er heller ikke et krav at du går op til prøven, for at du kan deltage. 

BEK nr 1726 af 18/12/2017 - Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.

§ 4. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere giver ret til at betjene maskinen i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW.

Indholdet på kurset vil være:

 

  • DIESELMOTORENS HOVEDDELE
  • MOTORENS ARBEJDSGANG
  • UDFØRELSE AF DE HYPPIGST FOREKOMNE MOTOREFTERSYN
  • FOREBYGGELSE AF BRAND OG BETJENING AF BRANDBEKÆMPELSESMIDLER OG LÆNSESYSTEMER
  • ELEKTRISKE INSTALLATIONER I SKIBE
  • BESKYTTELSE AF HAVMILJØET

  • MOTORENS IGANGSÆTNING, BETJENING UNDER GANG OG MOTORENS STANDSNING

  • VIDENSDELING UD FRA EGNE ERFARINGER

Underviser er David Ipsen, der er uddannet maskinmester og har været beskikket som censor i motorpasning.

For mere info om kurset, kontakt David på david@schouw-ipsen.dk  

 

 


 

 

Tilmeldte
7 /12
Tilmeldingsfrist
03.12.2022
Tidspunkt
11.01.2023 kl. 19.00 - 15.03.2023 kl. 22.00
Sted
Lynæs Sejl- og Kajakklub