Tilmeldte
15
Navn Bemærkning
Birgitte Damgaard
Camilla Adler
Christa Larsen
Claus Falsing
Dorte Nikolajsen
Gitte Siglev bertelsen
Janus Fausing
Kristina Demant
Lasse Kjeldsen
Magnus Olsen
Mikkel Bregnedal
Per Jensen
Preben Nørgaard
Rikke Seest
Signe Larsen